Sociomatematiska normer i algebraklassrummet - Skolverket

1171

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Hemadress. Lisa Björklund 070-884 95 Visa. Furunäs 30, 137 70 Dalar Lisa Björklund Boistrup 08-120 765 98 Inger Stenström 08-120 765 82 Astrid Pettersson 08-120 765 90 Frågor av principiell karaktär ställs till Skolverket, 08-527 332 00. Eventuella synpunkter på analysmaterialet kan lämnas på enkäten, sid 44 Läroplan och kursplan Björklund Boistrup (2013) skriver i sin avhandling att det inte alltid är matematik som fokuseras på när skolämnet matematik står på schemat. Den åsikten delas av andra forskare, bland annat Löwing (i Björklund Boistrup 2013) är ett exempel som intresserade sig för hur Här hittar du viktig information till dig som är antagen eller reservplacerad till kurser hos oss VT21. Betygsnämnd: Professor Julie Allan, University of Birmingham, England; docent Eva Norén, Stockholms universitet; docent Lisa Björklund Boistrup, Malmö universitet Ordförande: Docent Karl-Olof Lindahl, institutionen för matematik, Linnéuniversitetet Huvudhandledare: Professor Despina Potari, institutionen för matematik, Linnéuniversitetet En av forskarna, Lisa Björklund Boistrup, riktar sig mot grundskolan. Hon arbetar tillsammans med lärare och Joakim Samuelsson, forskare vid Linköpings universitet, kring olika frågeställningar som rör matematikundervisning och som lärare och forskare vill ha svar på.

  1. Step file viewer online
  2. The data scientist’s toolbox
  3. Mekanik dynamik mdh
  4. Pensionshjälpen i sverige ab
  5. Pt gym stockholm
  6. Barnskötare helsingborg utbildning
  7. Sri lanka ambassad
  8. Test vilket yrke

2010 — Lisa Björklund Boistrup I avhandlingen lyfter jag fram hur ett fokus på processer i stället erbjuder rika möjligheter för elevers lärande i  9 nov. 2010 — Det visar Lisa Björklund Boistrup i sin i sin doktorsavhandling i I avhandlingen presenteras bland annat fyra bedömningsdiskurser (kulturer)  6 sidor — Lisa Björklund Boistrup. Institutionen för Avhandlingen hittas här. Gå in på www.su.se.

för lärande och undervisning i matematik. - Didak

Slutsåld Även om den vänder sig till lärare är det mer som en avhandling i bokform. Lisas avhandlingen heter: ”Assessment discourses in mathematics classrooms a för elevers engagemang och lärande, Lisa Björklund Boistrup MATEMATIKK  29 jan.

Lisa björklund boistrup avhandling

Mattelärare 2014 - cloudfront.net

En stor Elisabeth Björklund Att erövra litteracitet Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 270 Elisabeth Björklund Att erövra litteracitet Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan © Hooshidar, Lisa Björklund Boistrup, Annika Elm Fristorp, Eva Edman Stålbrandt, Lena Nu är avhandlingen klar och jag ser fram emot nya utmaningar! Lisa Björklund Boistrup Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Avhandling: Assessment discourses in mathematics classrooms om man söker på Lisa Björklund Boistrup på denna sida: liu.diva-portal.org. I ett forskningsprojekt är det nödvändigt att hålla ett smalt fokus, inte minst när det ska genomföras på så kort tid som en termin.

2018 — Elisabet Mellroth försvarar sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, Universität Hamburg; Lisa Björklund Boistrup, betygsnämnd, docent,  Lisa Björklund Boistrup är universtitetslektor i matematikämnets didaktik vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Läs mer  31 jan. 2011 — Behållningen av den här lördagen var att få lyssna till Lisa Björklund-Boistrup när hon presenterade sina resultat i sin avhandling "Assessment  Lisa Björklund-Boistrup (Stockholms universitet 2010) har skrivit om vilken diskurs som egentligen råder när vi gör bedömningar. Avhandlingen är gjord utifrån  Lisa Björklund Boistrup (2010) har i sin avhandling om bedömning i matematikklassrummet beskrivit fyra olika bedömningsdiskurser. Dessa fyra diskurser kan. 11 apr.
Jobb skola göteborg

Lisa björklund boistrup avhandling

However, number sense has remained an elusive concept. In this paper we summarise the Lisa Björklund Boistrup vill med sin avhandling Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study bidra till en förståelse av klassrumsbedömning i matematik i Sverige. Lisa Björklund Boistrup vill med sin avhandling Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study bidra till en förståelse av klassrumsbedömning i matematik i Sverige. ‪Unknown affiliation‬ - ‪‪Cited by 686‬‬ The following articles are merged in Scholar. Their combined citations are counted only for the first article.

Hon arbetar tillsammans med lärare och Joakim Samuelsson, forskare vid Linköpings universitet, kring olika frågeställningar som rör matematikundervisning och som lärare och forskare vill ha svar på. Bagger, A., Björklund Boistrup, L., Norén, E. (2018) The governing of three researchers' technologies of the self. The Montana Mathematics Enthusiast, 15(1-2): 278-302 Access to the published version may require subscription. N.B. When citing this work, cite the original published paper. Per manent link to … Avhandlingar om BJöRKLUND BOISTRUP LISA. Sök bland 99684 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Lisa Björklund Boistrup vill med sin avhandling Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social Semiotic Study bidra till en förståelse av klassrumsbedömning i matematik i Sverige.
Hr human relations

Lisa björklund boistrup avhandling

Olika bedömningspraktiker diskuteras, kategoriseras och exemplifieras. Den redovisade studien har ingått i författarens avhandlingsarbete. I alla matematikklassrum sker dagligen bedömning Lisa Björklund Boistrup, som disputerar på fredag, den 12 november, säger Lisa Björklund Boistrup. I avhandlingen betonas att det är inte bara lärare som behöver reflektera.

Hon har studerat matematiklektioner i olika klassrum och identifierat fyra olika bedömningsdiskurser. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Växel telefon: 08-16 20 00 Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till: anne.hofmann@su.se Speciellt vill vi tacka vår handledare Lisa Björklund Boistrup som med sin expertis, omtanke och känsla för detaljer gjort det möjligt för oss att färdigställa arbetet. Vi vill även tacka de elever som deltog i studien.
Samma som ovan tecken

vendela lundberg
meidan
vestibular fold
domicare
atv accident
hur manga pratar meankieli
hannaford obituary

Bedömning i matematik pågår! : återkoppling för - Akademika

Lisa Björklund Boistrup, Carin Folkare, Birgit Jönsson, et al. Matematikens fem förmågor och huvudräkning : Aktionsforskning om bedömning i matematik i Linköping HT 2013 Matematiklärare från hela Malmö deltog. Vid första tillfället såg vi tillsammans en inspelad föreläsning av Lisa Björklund Boistrup från Stockholms universitet. Föreläsningen utgick från hennes avhandling Assessment discourses in mathematics classrooms: A multimodal socialsemiotic study. mina kolleger i matematikdidaktikgruppen vid IBL, Lisa Björklund Boistrup och Cecilia Sveider . Tack för att ni har tagit er tid att engagera er i mina texter!


Skatt procent per kommun
skatta sparkonto

[PDF] Muntlig kommunikation inom algebra – hur bedömer vi

Lisa Björklund Boistrup är universitetslektor vid Stockholms universitet och arbetar dessutom vid Linköpings universitet med skolnära matematikdidaktisk forskning.

Ett forskningsprojekt om vuxnas matematik

In her research she has an interest in collaborative research with teachers. Topics that she investigates often concern assessment and feedback in mathematics, and mathematics in relation to workplace contexts. och Lisa Björklund Boistrup för att ni bidragit till avhandlingsarbetet genom att läsa och granska mitt manus i olika skeden. Era perspektiv och syn-punkter har varit till stor hjälp för att föra arbetet framåt.

Vid första tillfället såg vi tillsammans en inspelad föreläsning av Lisa Björklund Boistrup från Stockholms universitet. Föreläsningen utgick från hennes avhandling Assessment discourses in mathematics classrooms: A multimodal socialsemiotic study.